Mirjana Divac Jovanović, za rubr. Odbrana nevidljivom tangentom