Све у шеснаест народних приповедака (плус једна)

Све у шеснаест народних приповедака (плус једна)

Цар и дијете/ Насрадин-хоџа и Француз/ А зашто шиче на свеца?/ Свијету се не може угодити/ Пустио бих ја њега, али неће он мене/ Тамни вилајет/ У цара Тројана козје уши/ Оклен инглеској краљици толике паре/ Свети Сава и вук/ Три чуда/ Златоруни ован/ Златна јабука и девет пауница/ Све, све, али занат/ Дјевојка бржа од коња/ Ђаво и његов шегрт/ До Златног Расуденца/ Каракушово суђење

Замисао о овој књизи настала је током 2016. године када је текст и сложен за објављивање. Иако књига никад није штампана, остао је сложен рукопис. Ове године сам почела да припремам електронско издање као, између осталог, приступачније. Измењена је насловна страна (и у првобитном прелому замењена). Исто тако и понека реч предговора за ново (нажалост) латинично електронско издање које би ускоро требало да буде готово и доступно у формату е-пуб. 
Како се сва моја заслуга своди на избор, слог и уводни коментар, без уношења измена у саме текстове прича, књига се у ћириличном издању може слободно преузимати са линка изнад.

У овој књизи изложене народне приповетке објављиване су редом на Страни 20 веб-сајта Приваут Излог између јула 2011. и марта 2014. После тога је објављена још само једна слична у децембру 2015, али не наша него египатска, преузета из књиге Денија Кеја „Приче из целог света“ (прев. Н. Продановић-Ћурчија). Остале приповетке, њих шеснаест, узете су из само двеју књига: „Антологија народних приповедака“, избор и предговор др Војислав Ђурић, Српска књижевност у сто књига, МС/СКЗ, Нови Сад/Београд 1969, и „Одабране народне приповетке“, четврто, допуњено издање, одабрао и приредио Милорад Панић-Суреп, НОЛИТ, Београд 1956.

Идеја се састојала у покушају представљања Балкана у шеснаест народних приповедака а инспирација је нађена у изразу све у шеснаест, кад се хоће рећи из све снаге или мртав-‘ладан или увелико или начисто или не марећи ни за шта – свакако нешто што у највећој мери представља наш, балкански манир.

Текст предговора можете прочитати овде