Inspektor Kljovis

„Инспектор Кљовис против Н.Н. О’Брамовича“- шпијунска причица испрва замишљена као прво поглавље збирке назване „Инспектор Кљовис – Прва Акција“.

I

Objašnjenje

Inspektor Kljovis, dugogodišnji inspektor Beogradske policije, sada pod suspenzijom zbog „izazivanja i sukoba sa Jevrejskom zajednicom“ i sa preporukom da se javi psihijatru, pravnik inače, sa položenim ispitima sa prve dve godine na Teološkom fakultetu (lutanja u mladosti), istražuje neobične događaje u toku manifestacije

„Avgust ′99“ – Opštenarodni omnitlon „OOT Beograd ′99“

(organizatori  „Južna pruga ′99“ i „SOFKa – u razgradnji“)

prerušen u „izbacivača Adventističke crkve“, kako je sam rekao jednom poznaniku, upitan za svoj neobični izgled.

Dobićete ovde njegov izveštaj, onaj zbog kog je dobio suspenziju.  

(iz rukopisa)

Jedno žuto jutro   (Hilandarska ul./jesen 1999.)

Boja rđe   (Terazije/nov.1999.)