Gorica Pilipović, Šesta međunarodna tribina kompozitora