PDF    PPSX/link za preuzimanje     
 1. Koje sve vrste usluga nudite?
 • Englesko-srpski i srpsko-engleski prevod teksta (Word/PDF)
 • PowerPoint prezentacije – prevod; dorada, izmene – redizajn; izrada novog i/ili tipskog dokumenta*
 • Formatiranje tekstualnih dokumenata i konverzija u digitalne knjige u formatima epub i Mobi koji se mogu plasirati preko e-knjižara
 • Izrada naslovnih strana za elektronske knjige – JPG ili PNG
 • Sekretarske i kopirajterske usluge – sastavljanje i redigovanje poslovnih i drugih tekstova, formatiranje dokumenata, usluge elektronske korespondencije, kraći marketinški tekstovi, CD/USB arhiva ili arhiva na Vašem Google Drive nalogu
 • Grafički dizajn – izrada tipskih dokumenata u kojima možete sami menjati sadržaj (studija slučaja, pregled podataka, prikaz ponude – Word) ; izrada tipske PowerPoint prezentacije sa oznakama Vašeg brenda
 • Usluge uređivanja i vođenja Vaše strane na Fejsbuku (Facebook /objave, galerija fotografija, kontakt) ili Vordpresu (WordPress / dizajn, administracija, kontakt)

Tabela cena

 1. Šta je potrebno da naručilac dostavi prilikom naručivanja usluge?
 • Tekst koji treba prevesti; napomene ili objašnjenja
 • Prezentaciju (PPT ili PPTX) ili elemente za izradu prez. – tekst, tabele i slike
 • Rukopis knjige – mogu se uneti i logotip i poneka ilustracija – dogovor; ukoliko imate naslovnu stranu, JPG ili PNG fajl dim. 1672×2600 pxls
 • Crtež/sliku ako želite nešto određeno; instrukciju: sadržaj knjige u najkraćem – žanr, fabula, atmosfera; tip slova ili drugo – dogovor
 • Elemente za sastavljanje teksta: podaci i teze; odlomci teksta kao predložak ili za unošenje u obliku citata; podaci za izradu tabele; dokument koji treba naknadno srediti – bilo sadržaj ili format (Word), uz uputstva; koncept elektronskih poruka – uputstva, elementi, adrese
 • Osnovne podatke o firmi, logotip, podatke i slike koje treba uneti u dokument; informacije od važnosti za izbor stila
 • Koncepciju strane; ID; kontakt-podatke; fotografije i druge elemente objava
 1. U kojoj formi treba dostaviti sve potrebno i kako će sve naručeno biti isporučeno?

Sve ide elektronskom poštom ili preko platforme Google Drive – naročito kad je reč o težim dokumentima kao što su neke PowerPoint prezentacije.

 1. U kojim formatima možete isporučiti prevedene ili nove dokumente?
 • Microsoft Word DOCX uz PDF za tekstualne fajlove
 • Epub i mobi za elektronske knjige
 • PPTX uz PPSX za prezentaciju (i paket za CD)
 • JPG ili PNG fajl za slike – i naslovne strane
 1. Da li biste moj tekst i redigovali prilikom prevođenja?

Ne, naravno. Svako odstupanje proisticaće isključivo iz jezičkih razlika.

 1. Koje vrste tekstova biste mogli pisati?
 • Informativne tekstove – biografija, intervju, pitanja & odgovori, prezentacija, uputstvo, studija slučaja, uporedni pregled i drugo
 • Blog-objave
 • Tekstove za uvodne veb-strane, za strane ‘O nama’, ‘Usluge’ i dr.
 • Kreativno pisanje za marketing brenda/kampanje/proizvoda
 1. Da li postoje ograničenja u pogledu sadržaja?

Da. Neće biti prihvaćeni pornografski tekstovi i sadržaji, sadržaji koji pozivaju na političko, versko, rasno ili kulturno nasilje kao i na kriminal uopšte.

 1. Šta ako nečim nisam zadovoljan/zadovoljna ili želim da unesem neku izmenu?

Dobićete prvu verziju naručenog dokumenta u dogovorenom roku. Možete tražiti da se unesu izmene ili isprave greške ako ih ima. Posle toga možete tražiti još jednu izmenu. Dakle, najviše tri verzije.

 1. U čemu je razlika između CD/USB arhive i arhive na mom Google Drive nalogu?

Možete naručiti izradu svoje arhive ukoliko naručujete više dokumenata ili ako je priroda usluge takva. Obično je jednostavnije otvoriti besplatan nalog na Google Drive-u i jedan folder odvojiti za arhivu. Tako ćete sve imati na jednom mestu i moći da preuzimate ono što Vam je potrebno – kad bude potrebno.

Onda biste ’podelili’ taj odabrani folder sa Privautom – odobrili biste pristup, Vi biste ostali vlasnik/vlasnica svog foldera. Tu biste mogli i primati gotova dokumenta – ovo je naročito zgodno za PowerPoint prezentacije koje su obično i nešto teže.

Osim toga, uvek možete povući ’deljenje’ foldera – recimo, po okončanju posla. Arhiva ostaje na Vašem nalogu.

 1. Da li biste mi dostavljali statistiku veb-strane i na kom nivou?

Da. Informativno – mesečno. Za nešto više i detaljnije – poseban dogovor.

 1. Kako treba izvršiti plaćanje?

Plaća se isključivo preko računa, uplatom u banci, pošti ili slično.

Za iznose do 1000.- dinara plaća se čitav iznos unapred; za iznose preko 1000.- dinara uplaćuje se 50% kao avans a ostatak po prijemu dovršenog rada.   

Tabela cena

 1. Kakve su vaše formalne ili druge kvalifikacije kao preporuka?

Znanje engleskog jezika stečeno u osnovnoj školi i gimnaziji, kao i na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Odsek za romanistiku, kao student Grupe za francuski jezik, književnost i kulturu. Uz druge ispite sa prve dve godine studija, Engleski I i II – ukupan program za engleski kao drugi jezik.

Posle nekoliko meseci provedenih u SAD polovinom osamdesetih godina počela sam da se bavim prevođenjem. Prevodila sam tekstove iz oblasti publicistike – istoriografija, popularna psihologija i slično; beletristiku; titl za različite serijske TV programe – sa engleskog. Osim toga, administrativne tekstove; tekstove u okviru projekata nevladinih organizacija (repatrijacija izbeglica iz Hrvatske; inkluzija Roma); službenu korespondenciju; marketinške prezentacije (srpsko-engleski i englesko-srpski). Uz to i nešto različitih sadržaja za postavljanje na internet – sa srpskog na engleski.

Vrednim smatram i svoja raznorodna radna iskustva: administrativno-tehničkog sekretara; administrativnog asistenta; (neuspešnog) zastupnika prodaje životnih osiguranja, agenta za promet nekretninama (na obuci), trgovinskog zastupnika (na obuci) u jednoj velikoj marketinškoj kompaniji, i najzad – iskustvo u internet marketingu.

To je dosta vremena i dosta formalne obuke, uz još dve-tri: za zvanje poslovnog asistenta u MSP (pet meseci + sertifikat); za rad na računaru (pet meseci + sertifikat za zvanje aplikativni programer); kurs grafičkog dizajna – bez sertifikata ali s nekoliko knjiga, štampanih i elektronskih, nastalih zahvaljujući tom znanju.      

Dve godine dragocenog iskustva rada od kuće uz konsultacije preko Skajpa, na poslovima asistenta u marketingu IT sektora: izrada tekstova na osnovu intervjua i transkripta – studije slučaja (case studies); saradnja na drugim marketinškim tekstovima i dokumentima; izrada grafičkih rešenja za studiju slučaja, pregled podataka, prikaz ponude, blog, kao i za PowerPoint prezentaciju i digitalnu knjigu (interactive pdf – u programu Adobe InDesign). Izrada logotipa i poslovne vizitkarte.

Pored prevoda i proznih radova koji su našli puta do štampanih knjiga, različitih zbornika i književnih časopisa, najveći deo mojih spisateljskih i dizajnerskih poduhvata u izdavaštvu prikazan je na ovom veb-sajtu.

B. N.