Sanjaj, Marelo

SANJAJ, MARELO  〈∴〉   druga štampana izdanja

 ~ 22 kratke priče i dva eseja ~

Daleko, u vremenu / Šta je na kraju leta / Na ulici, u Carigradskoj / Gradijent / Susret u knjizi / Porodično polje / Epimetej, Prometejev mali brat / Zemljina teža / Interface / Mržnja / Nebo je odmah iznad poslednjeg sprata / Fajda / Ko ti klacka kosti / Ako si kafa uzdići ćeš se / Nit romore nit govore / Ove cipele nisu po mom ukusu / Žena koja ćuti / U devet zlijeh časah / Odlično organizovano putovanje / U pukotinama vremena / Spolja i iznutra / Na koga da bude adresovano? / Tri prevodioca i tri tumačenja / With A Little Help from Her Enemies

O ovoj knjizi * O autoru

Tekstovi u zbirci Sanjaj, Marelo nastali su tokom 2016. godine, izuzev priče ‘Daleko, u vremenu’ koja je iz 2015. Svi ovde opisani likovi nisu u potpunosti izmišljeni ali se u stvarnosti ne bi mogli pronaći – bilo zato što su to književni likovi, bilo zato što ih nikad nisam upoznala. Kada je reč o događajima, ako nisu sasvim izmišljeni to su najčešće utisci, kao što se dešava u snovima.  (B.N.)